Biuletyn Historii Pogranicza

SPIS TREŚCI

Studia i artykuły

Darius Staliūnas, Idea unii jagiellońskiej na Litwie w końcu XIX – na początku XX w., str. 4

Сяменчык Мікалай Яфімавіч, Бальшавіцкі друк Беларусі ў польска-савецкай вайне 1919–1920 гг., str. 22

Waldemar Rezmer, Oddział – grupa – armia gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza w 1920 r.  Mity i fakty, str. 36

Wojciech Śleszyński, Wyzwolenie? Postawa armii polskiej na zajmowanych przez nią ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1919–1920, str. 56

— Андрэй Чарнякевіч, Ідэя «беларусага П’емонта” ды Мінская дамова 1920 года, str. 66

Źródła i materiały

Diana Maksimiuk, Nieznane dokumenty do dziejów białostockiego więziennictwa u progu niepodległości (luty–kwiecień 1919 r.), str. 90    

Justyna Hanula, Pamiątki kresowej przeszłości w zbiorach Muzeum Pamięci Sybiru, str. 102

Dyskusje i konfrontacje

Елена Пашкович, Польско-советская война 1919–1920 гг.: современная трактовка в Беларуси, str. 110

Krzysztof Buchowski, Rok 1920 w stosunkach polsko-litewskich: fakty i kontrowersje, str. 118

Elżbieta Smułkowa, »Kresy czy pogranicze?« – głos w dyskusji, str. 124

Wojciech Śleszyński, Czy do Zbrodni Katyńskiej mogło nie dojść?, str. 130

Konferencje i spotkania

Konferencja naukowa „Ku niepodległości – kierunek północno-wschodni 1918–1923” (P. Niziołek), str. 135

Konferencja naukowa „Między Orłem a Pogonią. Suwalszczyzna w latach 1918–1920” (J. Wasilewski) , str. 137

„Historia w przestrzeniach pamięci. Obóz – miejsce – muzeum. Konferencja naukowa z okazji 75-lecia Państwowego Muzeum na Majdanku” A. Pyżewska), str. 138

Międzynarodowa konferencja naukowa „Opowiedzieć pogranicza. Koncepcje i narracje muzealne”
(M. Szarejko), str. 142

„Sztych o Zychu – mała ojczyzna Zygmunta Bujnowskiego ( O. Skieterska) , str. 45

Konferencja naukowa „Losy Polaków na Wschodzie XIX–XXI wiek. Przesiedlenia, przemieszczenia, przyjazdy, powroty i ucieczki” (S. Szarejko), str. 147

80. rocznica pierwszych masowych deportacji na Sybir w Muzeum Pamięci Sybiru (J. Roguz) , str.  150

„Katyń Pro Memoria” (M. Bartoszuk), str. 153

Recenzje i zapiski

Grzegorz Zackiewicz, W krainie zesłań. Losy Polaków na Syberii do 1914 roku, Muzeum Pamięci Sybiru
(J. Snopko), str. 156

Anna Artemjewa, Jelena Raczewa, Niezarekwirowane. Historie ludzi, którzy przeżyli to, czego boimy się najbardziej (M. Bartoszuk), , str. 159

Józef Matuszelański, Marta Pietruszko, Sebastian Wicher, Ku nieznanej postaci piękna. O życiu i twórczości Czesława Sadowskiego (1902–1959). Katalog wystawy zorganizowanej w 60. rocznicę śmierci artysty
(P. Niziołek), str. 161

Adam A. Ostanek, W służbie Ojczyźnie. Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa województw południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej (1921 – 1939 (W. Śleszyński), str. 163

Elżbieta Smułkowa, Był dom we Lwowie zwany Strasznym Dworem (K. Śliwowska), str. 164

Grzegorz Zackiewicz, Znani Polacy na Syberii w XIX wieku. Well-known Poles in Siberia in the 19th Century
(T. Danilecki), str. 167

Miotła Stalina. Polska północno-wschodnia i jej pogranicze w czasie obławy augustowskiej w 1945 roku, red. Łukasz Adamski, Grzegorz Hryciuk, Grzegorz Motyka (J.J. Milewski), str. 168

Stało się to przy obecności naszego urzędu miejskiego białostockiego… Białostocka księga miejska (1744–1794), oprac. Monika Kozłowska, Łukasz Baranowski przy współudziale Jakuba Grodzkiego (C. Kuklo), str. 171

Wojewodowie białostoccy 1919–1944, red. K. Sychowicz, J. Wasilewski (M. Markiewicz), str. 172