Biuletyn Historii Pogranicza

Редакционный совет:

 • Adam Dobroński
 • Ziyabek Kabuldinov (Almaty)
 • ks. Tadeusz Krahel
 • Jan Jerzy Milewski
 • Alvydas Nikžentaitis (Wilno)
 • Aleś Smalianczuk (Grodno)

Редакция:

 • Wojciech Śleszyński – redaktor
 • Aliaksandr Krautsevich (Grodno) – zastępca redaktora
 • Rimantas Miknys (Wilno) – zastępca redaktora
 • Tomasz Danilecki
 • ks. Tadeusz Kasabuła
 • Marek Kietliński
 • Cezary Kuklo
 • Paweł Niziołek
 • Anna Pyżewska
 • Jan Snopko
 • Monika Szarejko
 • Sylwia Szarejko
 • Wojciech Walczak 
 • Адрес редакции: ул. Венглова 1, 15-121 Белосток
 • электронная почта: bhp@sybir.bialystok.pl