Biuletyn Historii Pogranicza

EDITORIAL BOARD:

 • Adam Dobroński
 • Ziyabek Kabuldinov (Almaty)
 • Fr. Tadeusz Krahel
 • Jan Jerzy Milewski
 • Alvydas Nikžentaitis (Vilnius)
 • Aleś Smalianczuk (Grodno)

EDITORIAL OFFICE:

 • Wojciech Śleszyński – editor
 • Aliaksandr Krautsevich (Grodno) – associate editor
 • Rimantas Miknys (Vilnius) – associate editor
 • Tomasz Danilecki
 • Fr. Tadeusz Kasabuła
 • Marek Kietliński
 • Cezary Kuklo
 • Paweł Niziołek
 • Anna Pyżewska
 • Jan Snopko
 • Monika Szarejko
 • Sylwia Szarejko
 • Wojciech Walczak
 • Address: Węglowa Street 1, 15-121 Bialystok
 • E-mail: bhp@sybir.bialystok