Biuletyn Historii Pogranicza

SPIS TREŚCI

Artykuły

Wojciech Śleszyński, Policja Litwy Środkowej, str. 5

Mariusz Filipowicz, Edyta Sawicka, Zbrodnie sowieckie na obrońcach Grodna 1939 r., str. 11

Rimantas Miknys, Michał Römer o stosunkach litewsko-polskich w latach 1939-1945, str. 29

Aleś Smalanczuk, „ My was nigdy nie zapomnimy…” Notatki z ekspedycji do byłego majątku Kuchcicze Marii Magdaleny Radziwiłł, str. 39

Autoreferaty

Walentyna Szwajko, Działalność rosyjskich organizacji w Polsce w dziedzinie zachowania rosyjskiej kultury w latach 1921-1939, str. 49

Dyskusja

II wojna światowa w pamięci zbiorowej Polaków, Białorusinów i Litwinów, str. 61

Recenzje i zapiski, str. 79-125

Kronika naukowa, str. 127-150