Biuletyn Historii Pogranicza

SPIS TREŚCI

Artykuły

Andrej Łukaszewicz, Planowanie i przygotowywanie rosyjsko-pruskiej ofensywy przeciwko Księstwu Warszawskiemu jesienią 1811 r., str. 5

Audrius Abromaitis, Aspekty psychologiczne reformy rolnej na Litwie, str. 21

Rimantas Zizas, Pacyfikacja wsi Koniuchy ( Kaniūkai), str. 33

Autoreferaty

Marzena Liedke, Wpływ wyznań reformacyjnych na ruską magnaterię i szlachtę Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI i pierwszej połowie XVII wieku ( do końca panowania Zygmunta III Wazy), str. 59

Źródła i materiały

Rimantas Miknys, Podróż Michała Römera z Wilna do Kowna w listopadzie 1920 r.  – fragment „Dziennika”, str. 69

Jan Bańbor, Tło wydarzeń w Koniuchach w polskich i niemieckich sprawozdaniach sytuacyjnych, str. 81

Recenzje i zapiski, str. 99-124

Kronika naukowa, str. 127-142