Biuletyn Historii Pogranicza

Ziyabek Kabuldinov, Polska diaspora w Kazachstanie: główne etapy formowania się, znane postaci i obecna sytuacja, str. 4


Dmitriy Panto, Świadectwa księży katolickich o Kazachstanie w XIX i na początku XX w., str. 22


Manara Kalybekova, Podejścia badawcze przy analizie dokumentów dotyczących Polaków deportowanych do Kazachstanu: z doświadczenia pracy z archiwami specjalnymi, str. 34


Nadezhda Kubik, Tragedia losów obywateli polskich na podstawie dokumentów Państwowego Archiwum Obwodu Pawłodarskiego, str. 46


Jan Nikołajuk, Kwestia narodowości żołnierzy Armii Czerwonej pochowanych na terenie województwa podlaskiego, str. 62Konferencje i spotkania:

Forum Polonijne, Nur-Sułtan (obecnie Astana), 23–24 listopada 2021 r.

(T. Danilecki), str. 79


Polsko-kazachstańska konferencja naukowa „Historia, która nas łączy”, Nur-Sułtan (obecnie Astana), 24 listopada 2021 r.

(M. Zwolski), str. 82


Współpraca Polska – Kazachstan, Białystok, 6 czerwca 2022 r.

(A. Pyżewska), str. 86


Północny Kazachstan – misja gromadzenia relacji potomków osób deportowanych w 1936 r., Półnoncy Kazachstan, 31 sierpnia – 8 września 2022 r.

(W. Śleszyński), str. 88