Biuletyn Historii Pogranicza

Studia i artykuły:

Jan Jerzy Milewski, Zmiany pamięci o II wojnie światowej w Polsce, str. 4


Nikołaj Iwanow, Cena zwycięstwa. Pamięć o II wojnie światowej we współczesnym społeczeństwie rosyjskim, str. 22


Zdzisław J. Winnicki, Polityka historyczna sąsiadów. Pamięć II wojny światowej jako podstawa tożsamości państwowo-politycznej we współczesnej Białorusi, str. 34


Ihar Melnikau, Wbić klin między Warszawę i Mińsk. Jak w Moskwie „wymyślono” antypolskie święto dla Białorusi, str. 44


Linas Jašinauskas, Problematyka odrodzenia oraz współistnienia Litwy i Polski w podręcznikach wydanych na Litwie, str. 60


Przemysław Borowik, Tajemnice powstańczego obelisku. Nieznane źródło do dziejów powstania styczniowego na Mohylewszczyźnie, str. 82Dyskusje i konfrontacje

Wojciech Śleszyński, Twierdza Brześć – Termopile Związku Sowieckiego, str. 100


Вольга Матусевіч, „Стабільнасць” як брэнд беларускай мадэлі сацыяльнай трансфармацыі: сацыяльныя вытокі і палітычныя наступствы, str.106


Elmantas Meilus, Летува i летувiсы, str. 110


Aliaksandr Krautsevich, Odnośnie użycia pojęć Летува i летувiсы w języku białoruskim, str. 112

Konferencje i spotkania

Dyskusja panelowa „Niechciana prawda? Co świat wie i jak mówi o zbrodniach komunizmu”, Białystok, 16 września 2021 r. (oprac. D. Wądołowska), str. 114


Konferencja naukowa „Polonica zagraniczne. Stan wiedzy i perspektywy badawcze”, Białystok, 7–8 października 2021 r. (S. Szarejko), str. 121


Konferencja naukowa „Znani–nieznani. Polska emigracja niepodległościowa 1939–1990”, Nowogród, 14–15 października 2021 r. (S. Szarejko), str. 124


Dyskusja „Ural o Polsce, Polska o Uralu”, Czelabińsk, 12 listopada 2021 r. (T. Danilecki), str. 126

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939 (A. Kasperavičius), str. 130


W. Śleszyński, Życie na Kresach. Województwa wschodnie II Rzeczypospolitej (1919–1939), (J. Snopko), str. 136


J.J. Milewski, Z dziejów Grodna w okresie międzywojennym; idem, Pamięć historyczna. Konflikty pamięci na pograniczu polskolitewsko- białoruskim, (P. Niziołek), str. 138


M. Kamiński, Zamiast ekshumacji, (J.J. Milewski), str. 141


E. Mironowicz, Trzeci front. Propaganda radziecka i niemiecka na Białorusi 1941–1944, (M. Szarejko), str. 144


I. Górska, J. Kotyńska-Stetkiewicz, A. Kułak, G. Ryżewski Pomnik niepodległości. Kościół pw. Chrystusa Króla i św. Rocha w Białymstoku, (P. Niziołek), str. 146

In memoriam


Prof. Wiktoria Śliwowska (J. Trynkowski), str. 148


Doc. dr Algis Kasperavičius (J.J. Milewski), str. 152