Biuletyn Historii Pogranicza

SPIS TREŚCI

Artykuły

Giennadij Matwiejew, Jakiego Józefa Piłsudskiego znano w radzieckiej  i znają we współczesnej Rosji, str. 5

Mikołaj Miazga, Józef Piłsudski i niektóre aspekty stosunków radziecko-polskich w latach 1921-1923, str. 19

Stanislau Rudowicz, Obraz Józefa Piłsudskiego w naukowym i społeczno-politycznym dyskursie w Republice Białoruś, str. 29

Algis Kasperavičius, Wizerunek Józefa Piłsudskiego w międzywojennej i współczesnej Litwie, str. 39

Łukasz Faszcza, Niemiecka okupacja południowej Suwalszczyzny po 11 listopada 1918 r. Wybrane aspekty, str. 57

Recenzje i zapiski, str. 77-91

Kronika naukowa, str. 93-99