Biuletyn Historii Pogranicza

SPIS TREŚCI

Artykuły

Algis Kasperavičius, Zenonas Butkus, Zmiany struktury społecznej Litwy w latach tworzenia państwowości (1919-1923)str. 5

Wojciech Śleszyński, Dzierżyńszczyzna – polski eksperyment w BSRS. Budowa komunistycznej wizji dziejów Polskistr. 27

Barbara Bojaryn – Kazberuk, Obława augustowska (lipiec 1945 r.) – próba bilansu, str. 41

Jan Jerzy Milewski, Współpraca przygraniczna województwa białostockiego z obwodem grodzieńskim BSRS i LSRS w okresie do 1975 r., str. 53

Vitalija Stravinskienė, Od politycznej liberalizacji do stagnacji: stosunki litewsko-polskie na Wileńszczyźnie ( 1960-1985), str. 71

Recenzje, str. 89-103

Kronika naukowa, str. 107-140

In memoriam, str.  141