Biuletyn Historii Pogranicza

„Biuletyn Historii Pogranicza” skutecznie pełni wyznaczoną mu funkcję będąc miejscem polskiej, litewskiej, białoruskiej i rosyjskiej dyskusji. Pismo redagowane jest przez międzynarodowy zespół. Redaktorem naczelnym jest prof. Wojciech Śleszyński z Białegostoku, a jego zastępcami  są prof. Aliaksandr Krautsevich (Grodno) i prof. Rimantas Miknys (Wilno).

Najnowszy komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ukazał się 1 grudnia 2021 r. Możemy znaleźć w nim informację o tym, że BHP uzyskało dodatkowe punkty – łącznie ma ich aż 40!

Muzeum Pamięci Sybiru to miejsce, w którym jednym z priorytetowych zadań jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej. Otrzymana przez „Biuletyn Historii Pogranicza” punktacja jest docenieniem naukowej wartości czasopisma.

To dopiero początek, w przyszłości będziemy się starać o podwyższenie punktacji – powiedział prof. Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru i redaktor naczelny „Biuletynu Historii Pogranicza”.

W ostatnim, 21. numerze „Biuletynu Historii Pogranicza”, znalazły się studia dotyczące procesów zachodzących na Białorusi w ostatnich trzydziestu latach. Był to numer specjalny, przygotowany w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, z nadzieją na dotarcie nie tylko do odbiorcy polskiego, ale także do czytelnika zagranicznego.

 – Potężna fala buntu społecznego, który wybuchł na Białorusi po wyborach prezydenckich z 2020 r. zaskoczyła obserwatorów polityki wschodniej. Ujawniła nie tylko determinację społeczeństwa, uważanego dotąd za bierne, ale i niespodziewaną brutalność władz. Nie mogliśmy pozostawić tych zjawisk bez komentarza i próby wyjaśnienia – podkreśla prof. Wojciech Śleszyński.

Muzeum Pamięci Sybiru jest jednostką naukowo-popularyzatorską specjalizującą się w prowadzeniu badań nad historią zesłań i deportacji obywateli polskich w głąb Rosji i Związku Sowieckiego, a także innych represji stosowanych przez władze carskie i sowieckie. Drugim kierunkiem badawczym jest historia obszarów wschodnich II Rzeczpospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem historii społecznej – to temu wątkowi poświęcony jest „Biuletyn Historii Pogranicza”.

Satysfakcję z otrzymanych punktów wyraził również prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Białymstoku – dr Wojciech Walczak, który podkreślił, iż otrzymane punkty są najlepszym potwierdzeniem najwyższego poziomu naukowego reprezentowanego przez „Biuletyn Historii Pogranicza”.

Biuletyn Historii Pogranicza do kupienia na www.sklep-sybir.pl.