„Biuletyn Historii Pogranicza” numer 23/2023

Ziyabek Kabuldinov, Polska diaspora w Kazachstanie: główne etapy formowania się, znane postaci i obecna sytuacja, str. 4 Dmitriy Panto, Świadectwa księży katolickich o Kazachstanie w XIX i na początku XX w., str. 22 Manara Kalybekova, Podejścia badawcze przy analizie dokumentów dotyczących Polaków deportowanych do Kazachstanu: z doświadczenia pracy z archiwami specjalnymi, str. 34 Nadezhda Kubik, … Czytaj dalej „Biuletyn Historii Pogranicza” numer 23/2023