„Biuletyn Historii Pogranicza” numer 22/2022

Studia i artykuły: Jan Jerzy Milewski, Zmiany pamięci o II wojnie światowej w Polsce, str. 4 Nikołaj Iwanow, Cena zwycięstwa. Pamięć o II wojnie światowej we współczesnym społeczeństwie rosyjskim, str. 22 Zdzisław J. Winnicki, Polityka historyczna sąsiadów. Pamięć II wojny światowej jako podstawa tożsamości państwowo-politycznej we współczesnej Białorusi, str. 34 Ihar Melnikau, Wbić klin między … Czytaj dalej „Biuletyn Historii Pogranicza” numer 22/2022