„Biuletyn Historii Pogranicza” numer 8/2007

SPIS TREŚCI Stefan Meller, Polska a Rosja na przełomie XX i XIX wieku, str. 5 Artykuły Aleksander Krawcewicz, Relacje Białoruś – Wielkie Księstwo Litewskie w polskiej historiografii, str. 17 Darius Staliunas, Kto powinien uczyć „ innowierców”? Problem nauczycieli i szkół elementarnych dla Żydów w imperialnej polityce Rosji w połowie XIX wieku, str. 23 Vitalija Stravinskiene, … Czytaj dalej „Biuletyn Historii Pogranicza” numer 8/2007