„Biuletyn Historii Pogranicza” numer 7/2006

SPIS TREŚCI Artykuły Maria Korybut-Marciniak, Pierwsze polskie czasopismo poświęcone dobroczynności, str. 5 Tamara Bairašauskaitė, Rodzina tatarska w świetle ksiąg metrykalnych ( wiek XIX), str. 27 ks. Adam Szot, Historia budowy kościoła Najświętszego Serca Jezusa w Wilnie, str. 41 Jan Jerzy Milewski, Powstanie i działalność Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Grodnie, str. 57 Tomasz Danilecki, Społeczeństwo … Czytaj dalej „Biuletyn Historii Pogranicza” numer 7/2006