„Biuletyn Historii Pogranicza” numer 18/2018

SPIS TREŚCI Artykuły Giennadij Matwiejew, Jakiego Józefa Piłsudskiego znano w radzieckiej  i znają we współczesnej Rosji, str. 5 Mikołaj Miazga, Józef Piłsudski i niektóre aspekty stosunków radziecko-polskich w latach 1921-1923, str. 19 Stanislau Rudowicz, Obraz Józefa Piłsudskiego w naukowym i społeczno-politycznym dyskursie w Republice Białoruś, str. 29 Algis Kasperavičius, Wizerunek Józefa Piłsudskiego w międzywojennej i … Czytaj dalej „Biuletyn Historii Pogranicza” numer 18/2018