„Biuletyn Historii Pogranicza” numer 14/2014

SPIS TREŚCI Artykuły Łukasz Baranowski, Dochody plebanów dekanatu kowieńskiego w końcu XVIII wieku, str. 5 Tatiana Woronicz, Prostytucja w Mińsku ( druga połowa XIX – początek XX wieku), str.19 Algis Kasperavičius, Rusofilstwo czy pragmatyzm: Litwini wobec Rosji i Niemiec w latach I wojny światowej, str. 45 Autoreferaty Siarhiej Strenkouski, Samorząd miejski na ziemiach białoruskich ( … Czytaj dalej „Biuletyn Historii Pogranicza” numer 14/2014