„Biuletyn Historii Pogranicza” numer 13/2013

SPIS TREŚCI Cezary Kuklo, O Adamie Dobrońskim – naukowcu, nauczycielu, społeczniku, str. 5 Artykuły Jūratė Kįaupienė, Rzeczpospolita Wielu Narodów i jej znaczenie dla dzisiejszej/współczesnej Rzeczypospolitej Europejskiej – dyskusji o Dziejach Wielkiego Księstwa Litewskiego ciąg dalszy, str. 15 Zigmantas Kiaupa, Rzeczpospolita Obojga Narodów w oczach jej współczesnych litewskich spadkobierców , str. 29 Rimantas Miknys, Powstanie 1863 roku na … Czytaj dalej „Biuletyn Historii Pogranicza” numer 13/2013