„Biuletyn Historii Pogranicza” numer 12/2012

SPIS TREŚCI Artykuły Elżbieta Bagińska, Instrukcje dotyczące organizacji życia religijnego w dobrach kanclerza litewskiego Ostafiego Wołłowicza w drugiej połowie XVI wieku, str. 5  Maria Korybut-Marciniak, Stan zdrowia mieszkańców Wilna w początkach XIX wieku, str. 15  Olga Kowal, Rola osobistych kontaktów między emigrantami w kształtowaniu się współpracy diaspory białoruskiej i ukraińskiej w okresie międzywojennym, str. 27  … Czytaj dalej „Biuletyn Historii Pogranicza” numer 12/2012