Biuletyn Historii Pogranicza

Po dwudziestu latach ukazywania się w niezmienionej szacie graficznej – „Biuletyn Historii Pogranicza” przeszedł gruntowną zmianę. Pojawił się także nowy współwydawca – od tej pory, obok białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, pismo wydaje Muzeum Pamięci Sybiru. Nic w tym dziwnego – jednym z zadań, jakie stawia przez sobą Muzeum, jest odkrywanie i popularyzacja wiedzy dotyczącej dziejów dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej. Mimo wielu zmian, jedno pozostało: formuła otwartego na dyskusję pisma pogranicza.

Pierwszy numer starego – nowego „Biuletynu” zadedykowany został dr. Janowi Jerzemu Milewskiemu – pomysłodawcy pisma i wieloletniemu redaktorowi. Jak przekonywał przed laty członków PTH, potrzebne było pismo szerzej prezentujące najnowsze badania nad pograniczem polsko-litewsko-białoruskim. Do współpracy udało się pozyskać historyków z Wilna, Mińska i Brześcia. Większość z nich do dziś aktywnie uczestniczy przy tworzeniu kolejnych numerów „Biuletynu”. Na stanowisku redaktora dr. Milewskiego zastąpił prof. Wojciech Śleszyński, ale pierwszy redaktor i twórca „BHP” nadal obecny jest na łamach pisma jako autor tekstów oraz członek Rady Redakcyjnej.

W dziewiętnastym numerze „Biuletynu Historii Pogranicza”, tak jak i w tych wcześniejszych, prezentowane są artykuły, materiały źródłowe, teksty polemiczne; bogata jest kronika odnotowująca konferencje, jak i dział recenzji. Większość tekstów została zilustrowana. Jak zawsze, na łamach pisma znalazły się artykuły historyków z Litwy i Białorusi.

„Biuletyn Historii Pogranicza” nr 19 do kupienia tutaj: BHP nr 19