Biuletyn Historii Pogranicza

Już jest! Ukazał się najnowszy, 23. numer „Biuletynu Historii Pogranicza”, w całości poświęcony stosunkom polsko-kazachstańskim. Jest on pokłosiem powołanej po raz pierwszy w historii naszych państw Polsko-Kazachstańskiej Komisji Historycznej. Prezentacja najnowszego numeru „Biuletynu” miała miejsce na posiedzeniu Komisji w Gdańsku 18 maja br.

W trudnych dla naszego państwa i narodu XX-wiecznych dziejach Kazachstan odgrywał istotną rolę: w czasie II wojny światowej był miejscem deportacji tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej. Nie byli to jednak pierwsi Polacy, którzy trafili do Kazachstanu. Nie zapominajmy o zesłaniach XIX-wiecznych czy o deportacjach sowieckich z lat 30. XX wieku, które objęły ludność narodowości polskiej zamieszkującą ukraińską i białoruską republikę sowiecką. Wielu z nich przetrwało jedynie dzięki pomocy miejscowej, czyli kazachskiej ludności.

Zadaniem powołanej 6 czerwca 2022 r. w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku Polsko-Kazachstańskiej Komisji Historycznej jest prowadzenie badań skupiających się zarówno  na tematyce zesłań i deportacji, jak i ogólnie dziejach stosunków polsko-kazachstańskich. Jednym z takich tematów – szczególnie interesujących stronę kazachstańską – są losy żołnierzy narodowości kazachstańskiej wcielonych do Armii Czerwonej i poległych na ziemiach polskich w latach II wojny światowej. Prace komisji objęła honorowym patronatem Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Nur-Sułtanie oraz Ambasada Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Realizowanie wielowątkowych badań naukowych wymaga prowadzenia szerokich prac archiwalnych zarówno w archiwach polskich, jak i kazachstańskich. Obecna sytuacja polityczna, związana z rosyjską agresją na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, tylko podkreśla wyjątkowe znaczenie postsowieckich materiałów archiwalnych zgromadzonych w placówkach kazachstańskich.

Najnowszy numer „Biuletynu Historii Pogranicza” zawiera artykuły wygłoszone na pierwszym posiedzeniu Polsko-Kazachstańskiej Komisji Historycznej i ukazuje się w trzech językach: polskim, kazachstańskim i rosyjskim. Chcemy w ten sposób nie tylko poszerzyć zasięg odbiorców najnowszego numeru, ale przede wszystkim podkreślić wyjątkowe znaczenie wspólnych dziejów Polski i Kazachstanu.

Ostatnie spotkanie Komisji (najpierw w Gdańsku, a następnie w Białymstoku)  było już trzecim jej posiedzeniem (poprzednie odbyły się w Białymstoku i w Nur-Sułtanie). W Gdańsku uczestniczył w nim także Alim Kirabayev – ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce.

„Biuletyn Historii Pogranicza” nr 23 (jak też wcześniejsze) można kupić zarówno w stacjonarnym, jak i internetowym sklepie Muzeum Pamięci Sybiru. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury!