„Biuletyn Historii Pogranicza” numer 9/2008

SPIS TREŚCI Artykuły Ks. Zygmunt Zieliński, Kresy jako obszar ekspansji, str. 5 Giennadij Matwiejew, Stosunki polsko-rosyjskie w XX wieku, str. 17 Rimantas Miknys, Od kogo odłączyła się Litwa w latach 1917-1918 – od Rosji czy do Polski?, str. 23 Regina Laukaitytė, Archidiecezja Wileńska w latach 1942-1944: pod władzą Mečislovasa Reinysa, str. 35 Autoreferaty Andrzej Borka, … Czytaj dalej „Biuletyn Historii Pogranicza” numer 9/2008