„Biuletyn Historii Pogranicza” numer 6/2005

SPIS TREŚCI Artykuły Wojciech Śleszyński, Policja Litwy Środkowej, str. 5 Mariusz Filipowicz, Edyta Sawicka, Zbrodnie sowieckie na obrońcach Grodna 1939 r., str. 11 Rimantas Miknys, Michał Römer o stosunkach litewsko-polskich w latach 1939-1945, str. 29 Aleś Smalanczuk, „ My was nigdy nie zapomnimy…” Notatki z ekspedycji do byłego majątku Kuchcicze Marii Magdaleny Radziwiłł, str. 39 … Czytaj dalej „Biuletyn Historii Pogranicza” numer 6/2005