„Biuletyn Historii Pogranicza” numer 5/2004

SPIS TREŚCI Artykuły Adam Dobroński, Ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie, str.  9 Algis Kasperavičius, Antanas Smetona – ostatni rozdział, str. 31 Ułodzimier Lachouski, Rada Białoruskiej Republiki Ludowej i jej prezydenci, str. 43 Alvydas Nikžentaitis, Jak można podzielić wspólną historię? Historia Rzeczypospolitej Obojga Narodówi dzieje Polski w historiografii i świadomości Litwinów, str. 55 Krzysztof A. Jabłoński, … Czytaj dalej „Biuletyn Historii Pogranicza” numer 5/2004