„Biuletyn Historii Pogranicza” numer 3/2002

SPIS TREŚCI Artykuły Raimonda Ragauskienė, Kobieca korespondencja w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszej połowie XVI wieku. Problemy. Forma. Treść, str. 7 Adam Danilczyk, Wokół sporu Jana Klemensa Branickiego z ministrem saskim Henrykiem Brühlem., str. 19 Barbara Stępniewska- Holzer, Miasta i miasteczka na Witebszczyźnie w XIX w., str. 25 Igar Szewczuk, Finansowanie nauki i edukacji w … Czytaj dalej „Biuletyn Historii Pogranicza” numer 3/2002