„Biuletyn Historii Pogranicza” numer 20/2020

W numerze m.in.: Waldemar Rezmer – oddział? grupa? armia? gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza w 1920 r.; Wojciech Śleszyński – postawa armii polskiej na ziemiach wschodnich II RP w latach 1919–1920; Elżbieta Smułkowa – głos w dyskusji na temat Kresów i pogranicza; Andrej Czarniakiewicz – idea „białoruskiego Piemontu” i umowa mińska z 1920 r.