„Biuletyn Historii Pogranicza” numer 2/2001

SPIS TREŚCI Pamięci Jerzego Giedroycia Stefan Meller, „Kultura” Jerzego Giedroycia a struktura europejska, str. 9 Adam Jamróz, Wspomnienie o Redaktorze, str. 11 Igar Babkou, Pamięci Jerzego Giedroycia, str. 13 Rimantas Miknys, Jerzy Giedroyc – książę litewski, str. 15 Artykuły Virgilijas Pugačiauskas, Magistrat wileński w pierwszych latach pod zaborem rosyjskim ( 1794-1808), str. 19 Władimir Ładysiew, … Czytaj dalej „Biuletyn Historii Pogranicza” numer 2/2001