„Biuletyn Historii Pogranicza” numer 19/2019

W numerze m.in.: Aliaksandr Krautsevich oraz Elmantas Meilus – unia lubelska w historiografii białoruskiej i litewskiej; Paweł Niziołek – czy ofiary obławy augustowskiej mogły zostać pochowane w okolicach leśniczówki Giedź?; Anna Bogdanawa – pielęgnowanie pamięci o obozie Mały Trościeniec (Białoruś); Przemysław Borowik – testament landwójta grodzieńskiego Kazimierza Ćwiklicza.