„Biuletyn Historii Pogranicza” numer 17/2017

SPIS TREŚCI Ks. Tadeusz Kasabuła, Ksiądz dr Tadeusz Krahel, str.  7 Artykuły Tatiana Woronicz, Ustawa miejska z 1892 r. a infrastruktura miast białoruskich na przełomie XIX i XX wieku, str. 11 Algimantas Katilius, Ks. Alfons Petrulis – sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy z 16 lutego 1918 r. 29 Witali Harmatny, Modernizacja gospodarki wiejskiej w województwie nowogródzkim w latach 1921-1939, str. 47 … Czytaj dalej „Biuletyn Historii Pogranicza” numer 17/2017