„Biuletyn Historii Pogranicza” numer 15/2015

SPIS TREŚCI Artykuły Mateusz Klempert, Atelier fotograficzne „Wojtkuszki”, str. 5 Łukasz Faszcza, Szkolnictwo na terenie guberni wileńskiej w okresie I wojny światowej. Perspektywa widziana oczami polskiej społeczności, str. 13 Aleś Smalianczuk, Ukradzione Zwycięstwo, str. 37 Česlovas Laurinavičius, Vladas Sirutavičius, 8 maja 1945 r. – koniec wojny czy nowa okupacja? Dylematy Litwinów, str. 45 Giennadij F. Matwiejew, Wojna i zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami i … Czytaj dalej „Biuletyn Historii Pogranicza” numer 15/2015