„Biuletyn Historii Pogranicza” numer 11/2010

SPIS TREŚCI Cezary Kuklo, O Andrzeju Wyrobiszu – historyku i nauczycielu, str. 5 Artykuły Oleg Dziarnowicz, Dwie królowe i „czarna legenda” Włochów ( problem międzykulturowych kontaktów w epoce Renesansu), str. 9 Nina Zielińska, Wołyń podczas wojny polsko-bolszewickiej – postawy i reakcje ludności, str. 19 Małgorzata Dajnowicz, Sprawa Litwy Środkowej w opinii polskiej i międzynarodowej na … Czytaj dalej „Biuletyn Historii Pogranicza” numer 11/2010