„Biuletyn Historii Pogranicza” numer 10/2009

SPIS TREŚCI Artykuły Andrej Mastyka, Białoruski Związek Studentów na Uniwersytecie Stefana Batorego ( 1921-1939), str. 5 Olga Kowal, Związki kulturalne białoruskiej i ukraińskiej emigracji w okresie międzywojennym, str. 21 Tadeusz Gawin, Próba likwidacji niezależności Związku Polaków na Białorusi w 2005 roku, str. 29 Autoreferaty Alena J. Paszkowicz, Działalność organizacji dobroczynnych na obszarze Zachodniej Białorusi w … Czytaj dalej „Biuletyn Historii Pogranicza” numer 10/2009