„Biuletyn Historii Pogranicza” numer 1/2000

W numerze m.in.: Problematyka białoruska w pracach lidera endecji Romana Dmowskiego, Kształtowanie się sowieckiego szkolnictwa wyższego na Białostocczyźnie w latach 1939-1941, Nazistowska polityka zagłady ludności żydowskiej w zachodnich obwodach Białorusi 1941-1944.